Lokasyon
Taşpazar, 852. Sk. No:11A, 68100 Aksaray Merkez/Aksaray
İşe Giriş S. Raporu Hizmeti

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU HİZMETLERİMİZ

İşe Giriş Sağlık Raporu; işe girişte yapılan, çalışanın sağlık durumunu gösteren ve iş yerinde bulunan riskler hakkında farklı sağlık taramaları ile birlikte istenen rapordur. Sağlık raporlarındaki farklı sağlık taramalarında bakılacak olan değerler iş yeri ortamına göre iş yeri hekimi ve işverenler ile belirlenmekte ve çalışanların olası bir sağlık problemi ile karşılaşmalarını engellemek için her iş yerine birbirinden farklı sağlık raporu istenebilir.

İşe Giriş Sağlık Raporunu Kimler Verebilir;

Sağlık raporları 2015 yılına kadar aile hekiminden, işyeri hekiminden ve uzman bir hekimden alınabiliyordu. Ancak değişen mevzuat gereği sağlık raporlarını sadece işyeri hekimi ve aile hekimi verebilmektedir. Hatta Aile hekimleri sadece 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerinde çalışacak kişilere sağlık raporu vermektedir. Bu sınıf dışında çalışan kişilere sağlık raporu vermemektedir.

Yasal olarak iş yeri ile İSG – Kâtip sözleşmesi olan işyeri hekiminin verdiği sağlık raporu geçerlidir. İşyeri Hekiminin talep edeceği tetkikler sonrasında, yapılması gereken fiziki muayene ve tetkik yorumlarıyla birlikte işe giriş sağlık raporu (Ek-2) doldurulur. Bu süreci bazı kurumsal firmalar dijital ortamlarda gerçekleştirmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Geçerlilik Süresi;

Sağlık Raporu belirli sürelerle yenilenmelidir. Bu süreli 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu belirler. Bu raporun yenilenmesinin sorumluluğu işverene aittir. Tehlike sınıflarına göre belirlenen yenilenme süresi Çok tehlikeli sınıfta 1 yılda, Tehlikeli sınıfta 3 yılda, Az tehlikeli sınıfta 5 yılda bir yenilenmelidir. Ancak özel politika gerektiren çalışanlarda bu süre en fazla 6 ay ile sınırlıdır.

Bu sürelerin daha kısa periyotlarda yapılması gerektiği kanısına işyeri hekimi karar verebilir. Böyle bir durumda işverene yazılı olarak bu durumu sunar. Bu periyotların aşılması veya yenilenmemesi işveren ve/veya işveren vekili sorumluluğundadır.

Prestij İş Sağlığı ve Güvenliği Olarak Sağlık Tarama Hizmetlerimiz

 1. Akciğer Grafisi
 2. Odiometri (İşitme Testi)
 3. Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 4. Portör Muayenesi
 5. Aşılar
 6. Laboratuvar Tetkikleri
 7. Kan sayımı (Hemogram)
 8. Tam idrar tahlili
 9. Karaciğer fonksiyon testleri (Ast,Alt,Ggt)
 10. Böbrek fonksiyon testleri (Üre,Kreatinin)
 11. Hepatit B testi
 12. Serolojik tetkikler
 13. İdrarda /kanda kurşun, toluen, feneol