Lokasyon
Taşpazar, 852. Sk. No:11A, 68100 Aksaray Merkez/Aksaray
Diğer Sağlık Personeli

SAĞLIK PERSONELİ

Sağlık Personeli Görev Tanımı

 

Diğer Sağlık Personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile Çalışma Usul ve Esasları

20.07.2013TARİH VE 28713 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAINLANAN İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK’ te 4. Bölümde belirtilmiştir.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18615&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5